Now showing items 21-40 of 2200

 • Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy. Minulost, současnost, budoucnost 

  Novotný, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2023-05-23)
  Příspěvek přibližuje více než čtyřicetiletou historii Muzea vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici (východní část České republiky), které bylo veřejnosti zpřístupněno v roce 1981. Jedná se o moderní muzejní instituci, ...
 • Kontextuální tvorba rurální krajiny 

  Dohnal, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2023-05-23)
  Správa a využívání venkovského prostředí má své zákonitosti a specifika, které je nutno respektovat. Jimi by se měly řídit i všechny zásahy do venkovské krajiny. Krajina není svébytným autorským uměleckým dílem ani inženýrskou ...
 • Morfologické analýzy města Opavy a dalších vybraných historických měst na území Slezska 

  Stanjura, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2023-05-23)
  V rámci programu „Obnova slezských center“ INTERREG V-A již od roku 2014 probíhá spolupráce municipalit se školami architektury z Polska a České republiky. Nová etapa je založena na pevném metodologickém základu, jež je ...
 • Historická kulturní krajina vysídlených území na Kaplicku 

  Baramová, Magdalena (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2023-05-23)
  Krajina česko-rakouského pohraničí na pomezí Šumavy a Novohradských hor byla od 2. poloviny 13. století až do událostí po druhé světové válce majoritně osídlena německojazyčným obyvatelstvem, po jehož odsunu prošla původně ...
 • Náměšťsko – krajina obor a lesů 

  Švárová, Tereza (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2023-05-23)
  Jedinou krajinnou památkovou zónou v kraji Vysočina, rozkládající se mezi Náměští nad Oslavou a Kralicemi nad Oslavou, je Krajinná památková zóna Náměšťsko. Účelem příspěvku je tuto krajinu představit z hlediska krajinářského, ...
 • Prístupnosť a univerzálne navrhovanie bytových budov 

  Bacová, Andrea (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2023-05-23)
  Architektonické riešenie bytových budov má spĺňať funkčné a estetické požiadavky tak, aby budovy nenarúšali okolité prostredie a plnohodnotne slúžili svojim užívateľom. Tieto kritériá sme zadefinovali v aktualizovanej norme ...
 • Liniové stavby jako krajinotvorný prvek 

  Valehrach, Jan; Svoboda, Richard; Hubáčková, Dana (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2023-05-23)
  Dopravní tepny provázejí člověka od nepaměti. Silnice a koleje vytvářejí v krajině linie. Ty zanechávají svoji stopu i poté, kdy sledovaný dopravní směr pozbyl na významu či zanikl úplně. V krajině nám zůstávají úvozy, ...
 • Nová synagoga Česká Lípa 

  Dulenčín, Juraj; Bortlová, Kateřina (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2023-05-23)
  V roce 1939 sílila nacistická propaganda, která měla za následek vypálení mnoha synagog ve velkých městech, jako bylo Brno, Olomouc, Teplice, Jihlava, Ostrava, Opava Trutnov, Frýdek-Místek nebo Česká Lípa. Dne 17. dubna ...
 • Revitalizace venkovských brownfields 

  Dýr, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2023-05-23)
  Škola architektury při Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně, je jednou z mála v České republice, která se cíleně věnuje výchově studentů v oblasti architektury výrobních staveb. Ateliér výrobních staveb, tedy ...
 • Plán ochrany krajinných památkových zón 

  Vondráčková, Simona (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2023-05-23)
  Kulturní krajina je součástí světového bohatství přispívající k upevnění evropské identity (viz Úmluva Rady Evropy o krajině). Krajinné dědictví je tedy naší národní kulturní hodnotou a je nutné o ní náležitě pečovat. ...
 • Mitochondria morphology and membrane potential under stress conditions 

  Ezati, Masoumeh; Zumberg, Inna; Cmiel, Vratislav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2022)
  Mitochondria, organelles found in the cytoplasm of almost all eukaryotic cells, generate large quantities of energy in the form of adenosine triphosphate (ATP). In addition to producing energy, mitochondria store calcium ...
 • History of EVs and measuring battery under external force. 

  Šedina, M.; Kazda, T. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2022)
  This article describes the modern history of electromobility with the prediction of its market growth and the drivers of change. There are mentioned Li-ion battery's anode materials with their basic parameters and one of ...
 • Testing of UWB Sensors For Use in Multi-robot Relative Localization Systems and Design of UWB Plugin for ROS/Gazebo Simulation Environment 

  Raichl, P.; Marcon, P. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2022)
  This paper studies the possibility of using UWB sensors DWM1000 as a part of relative localization systems and a part of local avoidance systems in multi-robot systems, especially UAV swarms. The first part of the paper ...
 • Nanoporous Enzyme-Based Impedimetric Biosensor 

  Košelová, Z. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2022)
  The ordered nanopores surfaces has been studied in the field of biosensors for the detection of affinity interactions such as antigen-antibody or nucleic acid hybridization. Nanopores are frequently fabricated by anodic ...
 • Calculating the Cortical Thickness of Brain by using electrical and mathematical models for Optimal Transcranial Direct Current Stimulation 

  Hamza, Ali; Mezl, Martin; Zafar, Saima (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2022)
  transcranial direct current stimulation (tDCS) is one of the most well-known brain stimulation techniques. In this technique, a constant low intensity (4mA to 5mA) current provides to the brain to modulate the excitability ...
 • Identification of horizontal genes transfer elements across strains inhabiting the same niche using pan-genome analysis 

  Schwarzerová, J.; Čejková, D. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2022)
  Tracing horizontal gene flux across strains in farm animals is one of the important steps for research focused on detection and genomic enzymology of genes conferring antibiotic resistance. In this study, we have built the ...
 • Performance comparison of a signal processing pipeline execution using CPU and GPU 

  Tomašov, A.; Horváth, T. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2022)
  The paper compares the execution performance of NumPy and PyTorch mathematical libraries in embedded systems with graphics processing unit (GPU) acceleration. Both frameworks execute a signal processing pipeline from a ...
 • Analyses of apedal locomotion systems based on ferroelastomers 

  Kouakouo, S.; Böhm, V.; Zimmermann, K. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2022)
  In this paper, the movement behavior of amoeboid locomotion system is investigated and the theoretical proof of the locomotion of the system is provided with the finite element method. It is shown that not only the speed ...
 • SIFT and SURF based feature extraction for the anomaly detection 

  Bilik, S.; Horak, K. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2022)
  In this paper, we suggest a way to use SIFT and SURF algorithms to extract the image features for anomaly detection. We use those feature vectors to train various classifiers on a real-world dataset in the semi-supervised ...
 • Lithographic thin–film structures based on Electrochromic materials: Case study by scanning probe microscopy 

  Misiurev, Denis (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2022)
  The main object of this study will be based on producing and characterization of lithographic thin–film structures produced based electrochromic materials. Atomic force microscopy will be used as a main method of evaluation ...