Sborník příspěvků ze sympozia, konaného dne 18. června 2014 v Barokní aule Rektorátu Vysokého učení technického v Brně, sestavila PhDr. Petra Navrátilová.

Vydalo Vysoké učení technické v Brně, Institut celoživotního vzdělávání
© 2014 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně

ISBN (Online): 978-80-214-5087-5
DOI: 10.13164/conf.bsc.2014

Recent Submissions

 • Čínské představy o budoucnosti lidské civilizace (Reflexe pojednání od čínského autora) 

  Obuchová, Ľubica (Vysoké učení technické v Brně, Institut celoživotního vzdělávání, 2014)
  Přiblížení souvislostí úvah o Číně a její kultuře, jak jsou obsaženy ve sborníku z r. 1928.
 • Může se svět ještě něčeho dočkat od náboženství? 

  Klapetek, Milan (Vysoké učení technické v Brně, Institut celoživotního vzdělávání, 2014)
  Analýza postavení náboženství v současném světě na pozadí historie jeho vzniku a role, které v průběhu dějinného vývoje sehrávalo.
 • Budoucnost města Brna 

  Kostroň, Luboš (Vysoké učení technické v Brně, Institut celoživotního vzdělávání, 2014)
  Úvaha nad rozvojem města Brna, nabízející vize rozkvětu, stagnace i dalšího rozvoje.
 • Kam spěje současná kultura a umění? 

  Rybář, Radovan (Vysoké učení technické v Brně, Institut celoživotního vzdělávání, 2014)
  Analýza role kultury a umění v dnešní přetechnizované společnosti, která relativizuje hodnotu a smysl lidské existence.
 • Charakteristika budoucích ozbrojených konfliktů 

  Petráš, Zdeněk (Vysoké učení technické v Brně, Institut celoživotního vzdělávání, 2014)
  Rozbor otázek globální bezpečnosti, strategie i specifik možných budoucích vojenských konfliktů.
 • Budoucnost v minulosti 

  Jemelka, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Institut celoživotního vzdělávání, 2014)
  Zamyšlení nad retrofuturistickým uměleckým proudem a jeho součástí – streampunkem.
 • Soumrak moderního státu 

  Holländer, Pavel (Vysoké učení technické v Brně, Institut celoživotního vzdělávání, 2014)
  Rozbor problematiky vzniku moderního státu v průběhu dějinného vývoje, jeho zásahy a jeho ovlivňování současné společnosti.
 • Jak skončí prométheovský mýtus? (Jak skončí technologické obelstívání Země?) 

  Šmajs, Josef (Vysoké učení technické v Brně, Institut celoživotního vzdělávání, 2014)
  Zmapování povahy protipřírodního jednání lidské společnosti a hledání východisek z tím způsobené krize.
 • Čínská civilizace na prahu 21. století 

  Dřínek, Vladimír (Vysoké učení technické v Brně, Institut celoživotního vzdělávání, 2014)
  Úvaha nad postavením Číny a jejím vlivu na současné světové dění s exkurzem do historie vývoje čínské civilizace.
 • Pár slov o sborníku Whither Mankind z roku 1928 

  Klapetek, Milan (Vysoké učení technické v Brně, Institut celoživotního vzdělávání, 2014)
  Seznámení s obsahem sborníku Whither Mankind, a Panorama of Modern Civilization