Now showing items 41-44 of 44

 • Numerická syntéza filtrujících antén 

  Kufa, Martin
  Dizertační práce je zaměřena na kompletní metodiku návrhu tří a čtyř prvkových flíčkových anténních řad, které neobsahují žádné filtrující části a přesto se chovají jako filtrující antény (filtény). Návrhová metodika ...
 • Optimalizace užitných vlastností olověných akumulátorů 

  Lábus, Radek
  Tato dizertační práce se zabývá omezením degradačních mechanizmů olověných akumulátorů, ke kterým výrazně přispívá nerovnoměrná distribuce proudu (a tedy i vnitřního odporu, prošlého náboje a ztrátového výkonu) po povrchu ...
 • Antény pro bezdrátové sítě pracující v blízkosti lidského těla 

  Hebelka, Vladimír
  Disertační práce je zaměřena na vytvoření návrhu antény operující v blízkosti lidského těla. Kritické parametry zahrnují impedanční přizpůsobení, polarizační vlastnosti a vyzařovací charakteristiky. Základní výzkum je ...
 • Optimální metody řízení energetické spotřeby budov 

  Kaczmarczyk, Václav
  S klesajícími zásobami fosilních paliv a zvyšujícím se tlakem na využívání energie vyrobené z obnovitelných zdrojů roste potřeba integrace těchto těžko predikovatelných zdrojů do elektrizační soustavy. Současně dochází ke ...