Now showing items 1-1 of 1

  • Nekonvenční aplikace keramiky s nízkou teplotou výpalu 

    Klíma, Martin
    Disertační práce se zabývá výzkumem aplikačních možností keramiky s nízkou teplotou výpalu se zaměřením na její nekonvenční využití. Řeší dílčí problémy spojené s konstrukcí pouzdra pro elektrické čipy. Dotýká se také ...