Now showing items 1-1 of 1

  • Mikroelektronické časově-prostorové autentizační techniky 

    Jaroš, David
    Dizertační práce se zabývá využitím informace o poloze uživatele při prověřování uživatelovi identity v prostředí počítačových sítí. S nárůstem mobilních počítačových zařízení v posledních dvou desetiletích se poloha ...