Now showing items 1-1 of 1

  • Kritické parametry pro bezdrátové sítě WiFi a WiMAX 

    Grenar, Milan
    Práce bude zaměřena na problematiku kritických parametrů bezdrátových sítí WiFi a WiMAX. Bude realizována modelace sítě, na níž bude provedeno měření a zkoumány vlivy zatížení sítě na přenosovou kvalitu služeb (QoS) se ...