Now showing items 1-1 of 1

  • Radiační přenos energie v obloukovém plazmatu 

    Bogatyreva, Naděžda
    Hlavním cílem práce je studium radiačního přenosu energie v termálním plazmatu pomocí aproximační metody sférických harmonických funkcí (PN-aproximace). Práce má teoretický charakter. Pozornost je věnována především ...