Now showing items 1-1 of 1

  • Elektrodové materiály pro lithno-iontové akumulátory 

    Čech, Ondřej
    Obsahem této dizertační práce je příprava a studium vlastností elektroaktivních elektrodových materiálů pro lithno-iontové akumulátory. Práce je rozdělena na dvě části: první z nich se zabývá výzkumem v oblasti syntézy ...