Now showing items 1-1 of 1

  • Tvorba multispektrálních map v mobilní robotice 

    Burian, František
    Dizertační práce pojednává o využití multispektrálního optického měření pro datovou fúzi, kterou je možné využít pro vizuální teleprezenci a mapování uvnitř budov i ve vnějším prostředí v systému složeném z heterogenních ...