Now showing items 1-1 of 1

  • Algoritmus s pravděpodobnostním směrovým vektorem 

    Pohl, Jan
    Disertační práce prezentuje navržený algoritmus s pravděpodobnostním směrovým vektorem. Tento algoritmus ve své základní formě spadá do kategorie algoritmů stochastických. Pro svoji práci využívá statisticky ovlivněné ...