Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace užitných vlastností olověných akumulátorů 

    Lábus, Radek
    Tato dizertační práce se zabývá omezením degradačních mechanizmů olověných akumulátorů, ke kterým výrazně přispívá nerovnoměrná distribuce proudu (a tedy i vnitřního odporu, prošlého náboje a ztrátového výkonu) po povrchu ...