Now showing items 1-1 of 1

  • Příprava MDF kompozitů se zvýšenou odolností proti vlhkosti 

    Žůrová, Marcela
    Předmětem diplomové práce je zvýšení odolnosti vůči vlhkosti u MDF (macro-defect-free) kompozitů připravených na bázi hlinitanového cementu a polyvinylalkoholu. Pro tyto materiály je charakteristická absence defektů ve ...