Now showing items 1-1 of 1

  • Charakterizace vybraných typů mléčných produktů 

    Musilová, Lenka
    Cílem této diplomové práce bylo navrhnout technologii výroby měkkého sýru s bílou plísní na povrchu v poloprovozních podmínkách za použití nepasterizovaného mléka, které pochází od krav pasoucích se na louce. Tímto způsobem ...