Now showing items 1-1 of 1

  • Studium syntézy laktidů z esterů kyseliny mléčné 

    Tomala, Libor
    Diplomová práce se zabývá problematikou syntézy laktidu z esterů kyseliny mléčné. Teoretická část práce je zaměřena na aktuální znalosti technologií kyseliny mléčné, jejich alkylesterů a cyklického dimeru této kyseliny – ...