Now showing items 1-1 of 1

  • Přínosy age managementu pro podnik 

    Zedníčková, Gabriela
    Zedníčková, G. Přínosy age managementu pro podnik. Diplomová práce. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. Diplomová práce se zabývá zhodnocením úrovně řízení v oblasti lidských zdrojů s ohledem na věk zaměstnanců ve ...