Now showing items 1-2 of 2

  • Podnikatelský plán pro založení komerčního divadla 

    Pavlík, Vladimír
    Diplomová práce se zaměřuje na zpracování podnikatelského plánu, který ukazuje, jak by mohlo vypadat ekonomicky prosperující komerční divadlo fungující v Brně. Práce je rozdělená na tři části. První část popisuje typologií ...
  • Podnikatelský záměr rozvoje společnosti 

    Majlišová, Simona
    Diplomová práce je návrhem podnikatelského záměru rozvoje firmy Vimar s.r.o. s ohledem na realizaci servisní haly. Přitom byly zhodnoceny všechny relevantní faktory jakými jsou: ekonomické, mimoekonomické, legislativní ...