Now showing items 1-1 of 1

  • Výběr informačního systému 

    Kornelly, Roman
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou výběru informačního systému, který má vést k zefektivnění procesů a zvýšení počtu zákazníků ve firmě Rumburak s.r.o. První kapitola je zaměřena na teoretické poznatky, které ...