Now showing items 1-1 of 1

  • Výběr informačního systému 

    Saniter, Václav
    Obsahem této diplomové práce je analýza a výběr nového informačního a pokladního systému pro potravinářskou divizi prodejen firmy Inva Group a.s. První část této práce je zaměřena na analýzu současného stavu z hlediska ...