Now showing items 1-1 of 1

  • Aplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatelů firmy 

    Baierová, Lucie
    Diplomová práce se zabývá návrhem modelů pro hodnocení dodavatelů ocelových drátů společnosti M. K. R. plus, spol. s r. o. pomocí fuzzy logiky. Rozhodovací modely jsou tvořeny v prostředí MS Excel a v programu MATLAB. Práce ...