Now showing items 1-1 of 1

  • Uplatnění statistických metod při zpracování dat 

    Kočárek, Tomáš
    Cílem této diplomové práce je návrh strategie pro zvýšení konkurenceschopnosti Lázní Hodonín. Dílčí cíl pak představuje predikci návštěvnosti lázeňského zařízení. V teoretické části se seznámíme se základními pojmy týkající ...