Now showing items 1-1 of 1

  • Využití úvěru a leasingu při pořízení majetku 

    Němcová, Radka
    Diplomová práce se zabývá srovnáním dvou forem financování majetku. V teoretické části jsou charakterizovány úvěr, leasing, jejich výhody, nevýhody a představeny vybrané metody srovnání a ukazatele finanční analýzy. V ...