Now showing items 1-3 of 3

 • Efektivní vzdělávání jako nástroj pro zvyšování povědomí o jakosti 

  Kozelková, Jana
  Diplomová práce se zabývá vzděláváním v dané společnosti. Na základě poznatků z teoretické části se opírá část praktická, jejímž výstupem je návrh efektivního vzdělávání, které vychází z analýzy potřeb společnosti. Následně ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti Envinet a.s. podle modelu Start Plus 

  Brejchová, Ingrid
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou hodnocení výkonnosti vybrané organizace. Popisovaná organizace nese název ENVINET a.s. a je analyzována podle vícekriteriálního modelu START PLUS. Dle tohoto modelu je provedeno ...
 • Projekt logistické koncepce s možností integrace 

  Hošková, Klára
  Tato diplomová práce ze zabývá návrhem logistické koncepce společnosti s možností její integrace. Jsou zde rozebrány jednotlivé teoretické podklady pro poznání a analýzu problematiky současné situace. V analytické části ...