Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh na snížení nezaměstnanosti v okrese Třebíč 

    Šedová, Lucie
    Diplomová práce je zaměřena na vývoj a problematiku nezaměstnanosti v okrese Třebíč v letech 2009 – 2013. Práce se zabývá analýzou a příčinami nezaměstnanosti a to dle struktury uchazečů. Z výsledků analýzy jsou navržena ...
  • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Blansko 

    Nováková, Pavla
    Tato diplomová práce se zabývá nezaměstnaností v okrese Blansko. Teoretická část se věnuje soubornému popisu teoretických poznatků problematiky týkající se trhu práce, nezaměstnanosti a státní politiky zaměstnanosti. ...