Now showing items 1-1 of 1

  • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

    Kolářová, Alena
    Diplomová práce se zabývá řízením pohledávek ve vybrané obchodní korporaci, konkrétně řízením pohledávek z obchodních vztahů. S ohledem na vývoj a stav pohledávek ve společnosti ve sledovaném období jsou navržena opatření, ...