Now showing items 1-4 of 4

 • Návrh štíhlé výroby s využitím produktů Kaizen k zajištění jakosti 

  Alánová, Hana
  Tato práce se zabývá výrobními procesy v jedné ze subdivizí divize fischer systémy pro automobilový průmysl. Procesy jsou zkoumány z hlediska štíhlé výroby a produktů Kaizen. Nejprve je představena skupina podniků, kam ...
 • Projekt logistické koncepce s možností integrace 

  Hošková, Klára
  Tato diplomová práce ze zabývá návrhem logistické koncepce společnosti s možností její integrace. Jsou zde rozebrány jednotlivé teoretické podklady pro poznání a analýzu problematiky současné situace. V analytické části ...
 • Studie průběhu zakázky organizací 

  Čížková, Šárka
  Diplomová práce na téma: „Studie průběhu zakázky organizací“ se zabývá průběhem zakázky firmou ABC, spol. s r.o., která se zabývá výstavbou a provozem telekomunikačních sítí. Práce se skládá z těchto částí: z teoretického ...
 • Tvorba logistické koncepce ve vybrané firmě 

  Čermáková, Veronika
  Diplomová práce analyzuje logistickou koncepci ve společnosti Autoexpres CZ, s. r. o. Skládá se z teoretického východiska práce a analýzy současné situace firmy. V teoretické části jsou vysvětleny jednotlivé pojmy logistiky. ...