Now showing items 1-1 of 1

  • Založení malého obchodního podniku 

    Holoubek, Roman
    Diplomová práce se zaměřuje na problematiku založení malého obchodního podniku. Vychází z teoretických poznatků dané problematiky, které jsou následně prakticky aplikovány s velkým důrazem na analytickou část. Jako hlavní ...