Recent Submissions

 • Návrh motivačního systému ve společnosti Clia, s.r.o. 

  Rauschová, Lenka
  Cílem mé bakalářské práce je navrhnout vhodný motivační systém pro společnost Clia, s.r.o. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy motivace. Součástí práce je i analytické šetření, na jehož základě vyjdou najevo ...
 • Návrh na organizační změnu malé firmy 

  Danovič, Marcel
  Bakalárska práca pojednáva o organizačnej zmene malej spoločnosti. Predmetom tejto práce je výber vhodných analýz, prevedenie analýzy súčasného stavu, návrhu organizačnej zmeny a prevedenie návrhu. Výsledkom práce sú návrhy ...
 • Vyhodnocení nákladů na logistické činnosti podniku se zaměřením na skladování 

  Žundálek, Martin
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na optimalizaci materiálových toků z hlediska logistické činnosti ve výrobním podniku. Základní informace o nákladech a skladování jsou představeny v teoretické části. Dále byl představen ...
 • Hodnocení spokojenosti zákazníků 

  Horňáková, Martina
  Tato bakalářská práce je zaměřena na hodnocení spokojenosti zákazníků Pekárny Crocus, s. r. o. Pomocí dotazníku, který byl předložen respondentům, a jeho analýzy byla zjištěna současná spokojenost zákazníků. Práce obsahuje ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Hutkay, Jan
  Tato bakalářská práce je zaměřena na finanční analýzu vybrané společnosti. Za použití základních nástrojů finanční analýzy a vybraných statistických metod zjišťuje silné a slabé stránky společnosti. Pomocí časových řad a ...
 • Spokojenost zákazníků se službami mobilních operátorů 

  Vaculčíková, Markéta
  Bakalářská práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků firem O2, Vodafone a T-Mobile. Práce vychází z teoretických poznatků týkajících se zákazníka, metod měření jeho spokojenosti a marketingového výzkumu, který ...
 • Návrh podnikatelského záměru - včelí farma 

  Gross, Jan
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro založení včelí farmy, která se bude nacházet v obci Zárubice v kraji Vysočina a bude provozován jako živnost fyzické osoby. Návrh podnikatelského plánu vychází ...
 • Analýza demografického vývoje obce Police 

  Janoušek, Lukáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu demografického vývoje v obci Police. Práce zahrnuje statistické metody časových řad a použití jejich charakteristik. K zjištění prognózy vývoje je využita regresní analýza. ...
 • Podnikatelský plán pro založení vegetariánské restaurace 

  Vyčítalová, Michaela
  Bakalářská práce je návrhem podnikatelského plánu pro založení vegetariánské restaurace, jejíž součástí je alternativní klub, který bude sloužit pro hudební i divadelní vyžití. Práce zahrnuje teoretická východiska podstatná ...
 • Marketingový mix podniku 

  Dadák, Jan
  V této bakalářské práci se její autor zaměřuje na problematiku optimalizace marketingového mixu společnosti Karel Nikl, s.r.o. V první části práce se autor věnuje teoretickým poznatkům marketingu. Druhá část je věnována ...
 • Návrh systému pro zpracování dat hodnocení zaměstnanců 

  Boštík, Filip
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem systému pro hromadné zpracovávání dat hodnocení zaměstnanců ve firmě IBM Global Services Delivery Center Czech Republic. Vstupní data jsou poskytována zaměstnanci oddělení ve formě ...
 • Vývoj mobilní aplikace pro Android OS 

  Mičic, Daniel
  Cieľom tejto bakalárskej práce je vývoj mobilnej aplikácie pre Android OS. Táto aplikácia bude následne umiestnená na predaj na portál Google Play. Účelom je vytvoriť životaschopný, predajný produkt pre rýchlo sa rozvíjajúci ...
 • Návrh strategie dalšího rozvoje firmy 

  Semančiková, Karolína
  Bakalárska práca je návrhom ďalšej stratégie pre rozvoj firmy Tilia, ktorá sa zaoberá výrobou kozmetických produktov. Východiskom pre návrh je rozbor súčasnej situácie podniku a analýza okolia podniku. Práca je rozdelená ...
 • Podnikatelský záměr a jeho ekonomické vyhodnocení 

  Knotek, Jiří
  Záměrem této bakalářské práce je připravit podklady na zrealizování podnikatelského záměru. Přesným záměrem je zřízení chráněného bydlení. Tento objekt bude sloužit k ubytování a poskytování péči lidem, kteří se o sebe už ...
 • Podnikatelský záměr realizace elektronického obchodu v zařízení lékárenské péče 

  Houšťava, Jiří
  Předmětem této bakalářské práce je zpracování podnikatelského záměru na realizaci zásilkového výdeje v zařízení lékárenské péče prostřednictvím elektronického obchodu. Tento subjekt se zatím zabývá pouze běžným výdejem v ...
 • Návrh podnikatelského záměru pro další rozvoj firmy 

  Mrkal, Tomáš
  Bakalářská práce je návrhem rozvoje firmy Svovaltrend s.r.o., která se zabývá stavební činností, se specializací na renovaci objektů a staveb. Návrh reaguje na současnou ekonomickou situaci a také na mezery na trhu daného ...
 • Vypracování technického řešení pro interaktivní prezentaci produktů 

  Mahut, Marek
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením technického řešení pro vývoj interaktivních prezentací produktů na míru firemním zákazníkům. V práci je popsáno aktuální řešení a návrh na jeho praktické zlepšení. Součástí práce je ...
 • Monitorování zájmu žáků 2. stupně o sport a pohybové aktivity na Svratecku 

  Pechová, Helena
  Tato bakalářská práce na téma „Monitorování zájmu žáků 2. stupně o sport a pohybové aktivity na Svratecku“ obsahuje v teoretické části vysvětlení pojmů monitorování, pohybová aktivita či přístroj krokoměr, a detailně ...
 • Analýza vymáhání pohledávek u obchodní společnosti ASW s. r. o. 

  Vařáková, Iveta
  Bakalářská práce se zaměřuje na zlepšení systému vymáhání pohledávek. Teoretická část charakterizuje právní, účetní, daňové a ekonomické aspekty pohledávek. Práce analyzuje pohledávky po splatnosti společnosti ASW, s.r.o. ...
 • Návrh webové aplikace pro celosvětovou radioamatérskou soutěž 

  Tovaryš, Ondřej
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh a implementaci webové aplikace na základě požadavků a analýzy současného stavu pomocí technologie PHP a MySQL. Jedná se o specifický systém pro analýzu a prezentaci dat.

View more