Recent Submissions

 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Wernerová, Lucie
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu finanční situace firmy pomocí statistických metod. Význam a užití těchto metod je podrobně popsáno v teoretické části práce. V praktické části jsou na základě účetních výkazů podniku ...
 • Vliv změn sazeb DPH na nákupní chování 

  Němcová, Petra
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku vlivu změn sazeb daně z přidané hodnoty na nákupní chování. Konkrétně se jedná o průzkum vlivu změn sazeb daně z přidané hodnoty na objemy nákupů potravinářských produktů, ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Koběrská, Simona
  Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace společnosti pro roky 2009 – 2013 za použití vybraných metod finanční analýzy. Na základě zjištěných výsledků práce poskytuje doporučení, která vedou ...
 • Analýza a návrh optimalizace elektronického obchodu 

  Bureš, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu a optimalizaci internetového obchodu. Jejím hlavním cílem je navrhnout optimalizace z pohledu online marketingu, informační architektury, webové analytiky a dalších slabých stránek, ...
 • Návrh marketingového plánu pro vybraný podnik 

  Urbánek, Petr
  Hlavním předmětem bakalářské práce je vypracování marketingového plánu pro vybraný podnik. V první části je popsána metodika práce. Druhá část popisuje teorii marketingu na základě odborné literatury. V třetí části je ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Sedláčková, Eva
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace společnosti. Na hodnocení finanční situace jsou použity metody finanční analýzy. Nejdříve budou uvedeny cíle práce, poté bude následovat teoretická část práce, kde ...
 • Studie zavedení linky do seriové výroby a její optimalizace 

  Hajnová, Zuzana
  Bakalarska prace se zameruje na navrh montazni linky pro seriovou vyrobu tri konkretnich produktu ve vybrane spolecnosti. Navrh je soustreden na balancovani operaci montaze na navrzenych linkach, jejich layouty a vypracovani ...
 • Návrh na organizační změnu malé firmy 

  Danovič, Marcel
  Bakalárska práca pojednáva o organizačnej zmene malej spoločnosti. Predmetom tejto práce je výber vhodných analýz, prevedenie analýzy súčasného stavu, návrhu organizačnej zmeny a prevedenie návrhu. Výsledkom práce sú návrhy ...
 • Návrh motivačního systému ve společnosti Clia, s.r.o. 

  Rauschová, Lenka
  Cílem mé bakalářské práce je navrhnout vhodný motivační systém pro společnost Clia, s.r.o. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy motivace. Součástí práce je i analytické šetření, na jehož základě vyjdou najevo ...
 • Vyhodnocení nákladů na logistické činnosti podniku se zaměřením na skladování 

  Žundálek, Martin
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na optimalizaci materiálových toků z hlediska logistické činnosti ve výrobním podniku. Základní informace o nákladech a skladování jsou představeny v teoretické části. Dále byl představen ...
 • Spokojenost zákazníků se službami mobilních operátorů 

  Vaculčíková, Markéta
  Bakalářská práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků firem O2, Vodafone a T-Mobile. Práce vychází z teoretických poznatků týkajících se zákazníka, metod měření jeho spokojenosti a marketingového výzkumu, který ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Hutkay, Jan
  Tato bakalářská práce je zaměřena na finanční analýzu vybrané společnosti. Za použití základních nástrojů finanční analýzy a vybraných statistických metod zjišťuje silné a slabé stránky společnosti. Pomocí časových řad a ...
 • Podnikatelský plán pro založení vegetariánské restaurace 

  Vyčítalová, Michaela
  Bakalářská práce je návrhem podnikatelského plánu pro založení vegetariánské restaurace, jejíž součástí je alternativní klub, který bude sloužit pro hudební i divadelní vyžití. Práce zahrnuje teoretická východiska podstatná ...
 • Návrh podnikatelského záměru - včelí farma 

  Gross, Jan
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro založení včelí farmy, která se bude nacházet v obci Zárubice v kraji Vysočina a bude provozován jako živnost fyzické osoby. Návrh podnikatelského plánu vychází ...
 • Vývoj mobilní aplikace pro Android OS 

  Mičic, Daniel
  Cieľom tejto bakalárskej práce je vývoj mobilnej aplikácie pre Android OS. Táto aplikácia bude následne umiestnená na predaj na portál Google Play. Účelom je vytvoriť životaschopný, predajný produkt pre rýchlo sa rozvíjajúci ...
 • Návrh systému pro zpracování dat hodnocení zaměstnanců 

  Boštík, Filip
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem systému pro hromadné zpracovávání dat hodnocení zaměstnanců ve firmě IBM Global Services Delivery Center Czech Republic. Vstupní data jsou poskytována zaměstnanci oddělení ve formě ...
 • Marketingový mix podniku 

  Dadák, Jan
  V této bakalářské práci se její autor zaměřuje na problematiku optimalizace marketingového mixu společnosti Karel Nikl, s.r.o. V první části práce se autor věnuje teoretickým poznatkům marketingu. Druhá část je věnována ...
 • Hodnocení spokojenosti zákazníků 

  Horňáková, Martina
  Tato bakalářská práce je zaměřena na hodnocení spokojenosti zákazníků Pekárny Crocus, s. r. o. Pomocí dotazníku, který byl předložen respondentům, a jeho analýzy byla zjištěna současná spokojenost zákazníků. Práce obsahuje ...
 • Analýza demografického vývoje obce Police 

  Janoušek, Lukáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu demografického vývoje v obci Police. Práce zahrnuje statistické metody časových řad a použití jejich charakteristik. K zjištění prognózy vývoje je využita regresní analýza. ...
 • Návrh podnikatelského záměru pro další rozvoj firmy 

  Mrkal, Tomáš
  Bakalářská práce je návrhem rozvoje firmy Svovaltrend s.r.o., která se zabývá stavební činností, se specializací na renovaci objektů a staveb. Návrh reaguje na současnou ekonomickou situaci a také na mezery na trhu daného ...

View more