Recent Submissions

 • Návrh marketingového plánu pro vybraný podnik 

  Spurný, Jan
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu a vytvoření nového marketingového mixu společnosti D.A.S. RECHTSSCHUTZ AG, pobočka pro ČR podnikající v oblasti pojišťovnictví. V mojí práci se chci zaměřit na využití marketingových ...
 • Studie průběhu zakázky v podniku 

  Zouhar, Aleš
  Tato bakalářská práce se zabývá studií průběhu zakázky firmou konkrétně ve firmě ITAB Shop Concept CZ, a.s. Teoretická část obsahuje hlavní východiska z okruhu řízení výroby, výrobního procesu a logistiky. Analytická část ...
 • Analýza ukončení pracovního poměru zaměstnance u SEVAS, spol. s r. o. 

  Zvolská, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá ukončením pracovního poměru a návrhem optimálního řešení zaměstnání nového zaměstnance u společnosti SEVAS, spol. s r.o.
 • Podnikatelský záměr pro založení restaurace 

  Krejčíř, Vojtěch
  Tématem bakalářské práce je vypracování podnikatelského záměru firmy, konkrétně luxusní restaurace spojené s již zavedenou sítí pivnic. Práce vychází z teoretických podkladů, analyzuje prostředí, možná rizika a nastiňuje ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Wernerová, Lucie
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu finanční situace firmy pomocí statistických metod. Význam a užití těchto metod je podrobně popsáno v teoretické části práce. V praktické části jsou na základě účetních výkazů podniku ...
 • Vliv změn sazeb DPH na nákupní chování 

  Němcová, Petra
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku vlivu změn sazeb daně z přidané hodnoty na nákupní chování. Konkrétně se jedná o průzkum vlivu změn sazeb daně z přidané hodnoty na objemy nákupů potravinářských produktů, ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Koběrská, Simona
  Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace společnosti pro roky 2009 – 2013 za použití vybraných metod finanční analýzy. Na základě zjištěných výsledků práce poskytuje doporučení, která vedou ...
 • Analýza a návrh optimalizace elektronického obchodu 

  Bureš, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu a optimalizaci internetového obchodu. Jejím hlavním cílem je navrhnout optimalizace z pohledu online marketingu, informační architektury, webové analytiky a dalších slabých stránek, ...
 • Návrh marketingového plánu pro vybraný podnik 

  Urbánek, Petr
  Hlavním předmětem bakalářské práce je vypracování marketingového plánu pro vybraný podnik. V první části je popsána metodika práce. Druhá část popisuje teorii marketingu na základě odborné literatury. V třetí části je ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Sedláčková, Eva
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace společnosti. Na hodnocení finanční situace jsou použity metody finanční analýzy. Nejdříve budou uvedeny cíle práce, poté bude následovat teoretická část práce, kde ...
 • Studie zavedení linky do seriové výroby a její optimalizace 

  Hajnová, Zuzana
  Bakalarska prace se zameruje na navrh montazni linky pro seriovou vyrobu tri konkretnich produktu ve vybrane spolecnosti. Navrh je soustreden na balancovani operaci montaze na navrzenych linkach, jejich layouty a vypracovani ...
 • Návrh motivačního systému ve společnosti Clia, s.r.o. 

  Rauschová, Lenka
  Cílem mé bakalářské práce je navrhnout vhodný motivační systém pro společnost Clia, s.r.o. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy motivace. Součástí práce je i analytické šetření, na jehož základě vyjdou najevo ...
 • Návrh na organizační změnu malé firmy 

  Danovič, Marcel
  Bakalárska práca pojednáva o organizačnej zmene malej spoločnosti. Predmetom tejto práce je výber vhodných analýz, prevedenie analýzy súčasného stavu, návrhu organizačnej zmeny a prevedenie návrhu. Výsledkom práce sú návrhy ...
 • Vyhodnocení nákladů na logistické činnosti podniku se zaměřením na skladování 

  Žundálek, Martin
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na optimalizaci materiálových toků z hlediska logistické činnosti ve výrobním podniku. Základní informace o nákladech a skladování jsou představeny v teoretické části. Dále byl představen ...
 • Hodnocení spokojenosti zákazníků 

  Horňáková, Martina
  Tato bakalářská práce je zaměřena na hodnocení spokojenosti zákazníků Pekárny Crocus, s. r. o. Pomocí dotazníku, který byl předložen respondentům, a jeho analýzy byla zjištěna současná spokojenost zákazníků. Práce obsahuje ...
 • Návrh podnikatelského záměru - včelí farma 

  Gross, Jan
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro založení včelí farmy, která se bude nacházet v obci Zárubice v kraji Vysočina a bude provozován jako živnost fyzické osoby. Návrh podnikatelského plánu vychází ...
 • Návrh systému pro zpracování dat hodnocení zaměstnanců 

  Boštík, Filip
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem systému pro hromadné zpracovávání dat hodnocení zaměstnanců ve firmě IBM Global Services Delivery Center Czech Republic. Vstupní data jsou poskytována zaměstnanci oddělení ve formě ...
 • Vývoj mobilní aplikace pro Android OS 

  Mičic, Daniel
  Cieľom tejto bakalárskej práce je vývoj mobilnej aplikácie pre Android OS. Táto aplikácia bude následne umiestnená na predaj na portál Google Play. Účelom je vytvoriť životaschopný, predajný produkt pre rýchlo sa rozvíjajúci ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Hutkay, Jan
  Tato bakalářská práce je zaměřena na finanční analýzu vybrané společnosti. Za použití základních nástrojů finanční analýzy a vybraných statistických metod zjišťuje silné a slabé stránky společnosti. Pomocí časových řad a ...
 • Spokojenost zákazníků se službami mobilních operátorů 

  Vaculčíková, Markéta
  Bakalářská práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků firem O2, Vodafone a T-Mobile. Práce vychází z teoretických poznatků týkajících se zákazníka, metod měření jeho spokojenosti a marketingového výzkumu, který ...

View more