Show simple item record

Long-term Analysis of Ultrasound Video Sequences Using Interest Point Detectors

dc.contributor.advisorŘíha, Kamilcs
dc.contributor.authorZukal, Martincs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:03:13Z
dc.date.available2019-06-14T11:03:13Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationZUKAL, M. Dlouhodobá analýza ultrazvukových videosekvencí s využitím metod detekce významných bodů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.cs
dc.identifier.other80042cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/37393
dc.description.abstractTato dizertační práce se věnuje analýze ultrazvukových (UZ) videosekvencí a to konkrétně dlouhodobému sledování krkavice v příčném řezu a měření jejích geometrických parametrů. Je zde popsán návrh a implementace systému pro automatické sledování artérie v sekvenci UZ snímků. Navržený systém využívá pro lokalizaci artérie detektor typu Viola-Jones a Houghovu transformaci. V oblasti lokalizované artérie jsou detekovány významné body, které jsou poté sledovány pomocí algoritmu pro výpočet optického toku. Navržený systém obsahuje několik inovativních procesů, díky kterým je možné provádět přesné dlouhodobé kontinuální měření parametrů artérie v sekvenci UZ snímků a výsledky tohoto měření ukládat. Následně byl formulován nový matematický model pohybu arteriální stěny v příčném řezu, který zohledňuje vliv dýchání. Na základě tohoto modelu bylo poté vytvořeno několik umělých sekvencí UZ snímků, které byly použity pro vyhodnocení přesnosti, s jakou je navržené řešení schopno měřit požadované parametry. Vytvořené sekvence snímků je možné použít pro vyhodnocení přesnosti sledování v dlouhých videosekvencích.cs
dc.description.abstractThis doctoral thesis deals with the analysis of ultrasound (US) video sequences. It specifically focuses on long-term tracking of the common carotid artery (CCA) in transversal section and measurement of its geometric parameters in a sequence of US images. The design and implementation of a system for automatic tracking of the artery is described in this thesis. The proposed system utilizes Viola-Jones detector and Hough transform to localize the artery in the image. Interest points are detected in the area of the artery wall. These points are then tracked using optical flow. The proposed system comprises a number of innovative methods which allow to perform accurate long-term measurement of parameters of CCA and store the results. A novel mathematical model describing the movement of CCA in transversal section during a cardiac cycle is defined afterwards taking the influence of breathing into consideration. A number of artificial sequences of US images based on this model have been created. These sequences were consequently used to evaluate the accuracy of the proposed system in terms of measuring the parameters of CCA. The sequences are unique because of their length which makes them suitable for evaluation of tracking accuracy even in long video sequences.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKrkavicecs
dc.subjectkarotidacs
dc.subjectultrazvukový obrazcs
dc.subjectsekvence ultrazvukových snímkůcs
dc.subjectpříčný řezcs
dc.subjectlokalizace artériecs
dc.subjectvýznamný bodcs
dc.subjectdetektor významných bodůcs
dc.subjectdlouhodobé sledovánícs
dc.subjectCommon carotid arteryen
dc.subjectultrasound imageen
dc.subjectultrasound video sequenceen
dc.subjecttransversal sectionen
dc.subjectartery localizationen
dc.subjectinterest pointen
dc.subjectinterest point detectoren
dc.subjectlong-term trackingen
dc.titleDlouhodobá analýza ultrazvukových videosekvencí s využitím metod detekce významných bodůcs
dc.title.alternativeLong-term Analysis of Ultrasound Video Sequences Using Interest Point Detectorsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-15cs
dcterms.modified2015-06-19-09:05:02cs
thesis.disciplineTeleinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid80042en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 20:25:15en
sync.item.modts2021.11.12 19:17:24en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeZávodná, Evacs
dc.contributor.refereePapež,, Václavcs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeeprof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc. (předseda) prof. Ing. Eva Gescheidtová, CSc. (člen) Ing. Jan Mikulka, Ph.D. (člen) prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc. (člen) Ing. Jiří Přinosil, Ph.D. (člen) MUDr. Eva Závodná, Ph.D. - oponentka (člen) doc. Ing. Václav Papež, CSc. - oponent (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika a komunikační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record