Now showing items 1-1 of 1

  • Ekonomické hodnocení veřejných investních projektů 

    Nováková, Zuzana
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou hodnocení ekonomické efektivnosti veřejně prospěšného investičního projektu. Cílem studie je porovnání předpokládaných nákladů projektu s náklady skutečně vynaloženými. Teoretická ...