Now showing items 1-1 of 1

  • Dynamická a akustická analýza konstrukcí železničního svršku 

    Bačík, Jakub
    Diplomová práce je zaměřena na provozní ověřování vybraných konstrukcí železničního svršku. Pro účely měření budou vybrána vhodná měřicí stanoviště na koridorových tratích a byla navržena odpovídající metodika měření. Na ...