Now showing items 1-1 of 1

  • Průzkum a hodnocení stavu stavební konstrukce 

    Balas, Ondřej
    Tato práce je zaměřena na popis a zhodnocení stavu stávajících železobetonových a prefabrikovaných převislých konstrukcí. V první části je popsáno řešení převislých konstrukcí, následuje popis vybraných diagnostických metod ...