Now showing items 1-1 of 1

  • Srovnání účinků deště na starém a novém simulátoru dešťů 

    Banzetová, Diana
    Diplomová práce se zabývá modelováním deště v laboratorních podmínkách za pomoci simulátoru dešťů, vyvinutým na VUT v Brně. Výsledky měření jsou srovnávány s naměřenými hodnotami na původní instalaci simulátoru deště ...