Now showing items 1-13 of 13

 • Hala pro trhy a výstavy 

  Erban, Jakub
  Předmětem diplomové práce je navrhnout a posoudit nosnou konstrukci haly sloužící k obchodním a výstavním účelům na stálá, klimatická a provozní zatížení. Stavba je umístěna v lokalitě Opava. Hala je navržena jako průnik ...
 • Lávka přes řeku Úpu v Trutnově 

  Výborný, Martin
  Cílem této práce byl návrh ocelové nosné konstrukce lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Úpu v Trutnově o rozpětí pole lávky 20 m. Dále byl také uvažován přejezd vozidla o hmotnosti 3,5t. Předběžně byly navrženy 2 varianty. ...
 • Letištní hala 

  Kulichová, Jana
  Konstrukce letištní haly je navržená jako ocelová.Práce byla navržena ve 2 variantách.Konstrukce haly je v půdoryse radiálně zakřivená s kruhovou výsečí na podélné straně. Konstrukce zastřešení se skládá z 8 příhradových ...
 • Městské divadlo v Kuřimi 

  Petr, Radovan
  Tématem diplomové práce je návrh dřevěné konstrukce městského divadla s vnitřní ocelovou vestavěnou konstrukcí. Návrh dřevěné konstrukce je vypracován ve dvou variantách podle normy ČSN EN. Práce řeší statické působení ...
 • Nádražní hala 

  Hodonský, Petr
  Náplní diplomové práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce nádražní haly. Jedná se o dvoulodní objekt o délce 198m. Větší loď má rozpětí 40m a výšku 14m. Menší loď je vysoká 11m a její rozpětí je 25m. Celková šířka ...
 • Obchodní galerie 

  Richtrová, Pavla
  Cílem práce byl návrh dvou řešení nosné ocelové konstrukce obchodní galerie. Pro obě varianty byl proveden návrh geometrie a posouzení všech dílců konstrukce. Pro podrobné zpracování detailů a výkresové dokumentace byla ...
 • Ocelová konstrukce víceúčelové sportovní haly 

  Valentová, Monika
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce víceúčelové sportovní haly v Pardubicích. Půdorysné rozměry haly jsou 50,0 m x 60,0 m. Světlá výška konstrukce je +12,347 m a celková výška konstrukce je ...
 • Ocelová konstrukce vojenského muzea 

  Šašinka, Jakub
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením ocelové konstrukce zastřešení vojenského muzea v Králíkách. Rozpětí nosné konstrukce haly je 40,00 m. Celkové půdorysné rozměry jsou 55,93 x 72,04 m s výškou budovy 11,43 m, ...
 • Rozhledna Vršek nad Zlínem 

  Hanáčík, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením nosné konstrukce vyhlídkové věže. Věž je vysoká 37,45 m s půdorysem ve tvaru pravidelného osmiúhelníku. Objekt se nachází na území města Zlína. Projekt je předběžně vypracován ...
 • Sdružené ocelové zásobníky 

  Ivánková, Markéta
  Předmětem práce je návrh a posouzení šesti sdružených ocelový zásobníků a konstrukce vynášející zásobníky. Celá konstrukce se nachází uvnitř haly. Zásobníky jsou určeny k uskladnění obilí. Jsou vysoké 24m a mají průměr 6m. ...
 • Víceúčelová sportovní hala 

  Vrátný, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem víceúčelové sportovní haly v Příbrami. Sportovní hala je situována v městské části Příbram II. Cílem této práce je navrhnout nosnou konstrukci o půdorysných rozměrech haly 49 x 28 m a ...
 • Vyhlídková věž v západních Jeseníkách 

  Nosková, Denisa
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení konstrukce vyhlídkové věže v západních Jeseníkách. Půdorysný tvar je tvořen pravidelným šestiúhelníkem, jehož vnější průměr je 8,0 m. Pro konstrukci stavby byly použity převážně ...
 • Zastřešená lávka pro pěší 

  Janírek, Karel
  Náplní diplomové práce je návrh a posouzení dřevěné nosné konstrukce zastřešené lávky pro pěší a cyklisty. Lávka přemosťuje řeku Bělou ve městě Jeseník. Jsou vypracovány dvě varianty řešení nosné konstrukce. Výsledná ...