Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh rekonstrukce dřevěných konstrukcí stávajícího objektu 

    Bartlová, Jana
    Obsahem práce bylo provést stavebně-technický průzkum dřevěných konstrukcí stávajícího objektu s cílem navrhnout vhodný postup jejich rekonstrukce. Průzkum ukázal konstrukce v nevyhovujícím až havarijním stavu, proto práce ...