Now showing items 1-6 of 6

 • Dopravní charakteristiky v uspořádání 2+1 

  Kabeš, Luboš
  Diplomová práce pojednává o komunikacích ve vícepruhovém uspořádání 2+1 v ČR a zahraničí. Zaměřuje se především analogii tohoto typu uspořádání v našich poměrech, tedy na úseky komunikací I. tříd se zvětšeným počtem jízdních ...
 • Optimalizace vybraných návrhových prvků ČSN pro projektování pozemních komunikací 

  Kokeš, Ondřej
  Diplomová práce popisuje a rozebírá některé návrhové prvky z ČSN 73 6101 a porovnává je s Norma de Traçado, což je hlavní předpis pro navrhování pozemních komunikací v Portugalsku. V praktické části na základě poznatků z ...
 • Problematika parkování a výpočet stání 

  Ježek, Jan
  Diplomová práce „Problematika parkování a výpočet stání“ je věnována parkování u vybraných budov. Cílem je optimalizace vybraných účelových jednotek pro výpočet počtu odstavných a parkovacích stání. První část je zaměřena ...
 • Studie Dukelského náměstí v Přelouči 

  Mittermayerová, Anita
  Předmětem diplomové práce je rekonstrukce prostoru Dukelského náměstí a jeho okolí před nádražím ČD v Přelouči. Jedná se o úpravu chodníků a komunikací, návrh parkovacích stání a parkoviště. Řešení bylo zpracované v několika ...
 • Variantní řešení křižovatky u obce Přestanov 

  Nitková, Jana
  Cílem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace okružní křižovatky v rámci studie. Řešená křižovatka se nachází v obci Přestanov, kde se protínají komunikace I/13 a komunikace II/253. Přestavba průsečné křižovatky ...
 • Vyhledávací studie silnice II/152 mezi Modřicemi a Ivančicemi 

  Konečná, Tereza
  Práce je věnována vypracování vyhledávací studie pro modernizaci silnice II/152 mezi Modřicemi a Ivančicemi s napojením stávající infrastruktury do nového dopravního řešení. Cílem bylo zlepšení kvality dopravy, snížení ...