Now showing items 1-1 of 1

  • Ochrana obce proti extravilánové vodě 

    Matějková, Jana
    Diplomová práce se zabývá ve své první části povrchovým odtokem a opatření proti tomuto jevu, které umožňuje ovlivnit hydrologické podmínky v povodí. Jsou zde v krátkosti uvedené metody na ochranu půdy proti povrchovému ...