Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv zlepšování základové půdy na celkovou cenu stavby 

    Roudná, Veronika
    Tato diplomová práce se zaměřuje na kalkulaci nákladů vznikajících při plošném zakládání při použití odlišných způsobů stabilizace základové půdy. Zároveň s tím také posuzuje vliv způsobu založení na celkovou cenu stavby ...