Now showing items 1-1 of 1

  • Polyfunkční objekt 

    Zářecký, Jan
    Tato diplomová práce je zpracována na samostatně stojící polyfunkční dům. Nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonový monolitický skelet. Objekt je zastřešen plochou střechou. V návrhu je kladen důraz na celkový soulad ...