Now showing items 1-4 of 4

 • Londýnské oko 

  Hušek, Martin
  Předmětem diplomové práce je provedení statické analýzy konstrukce Londýnského oka. V prvních kapitolách se práce zabývá přehledem realizovaných konstrukcí typu Ferrisova kola. Hlavní část práce spočívá v analyzování samotné ...
 • Návrh a posouzení dřevěné konstrukce 

  Končák, Jiří
  Tématem diplomové práce je dřevěná nosná konstrukce lávky pro pěší přes řeku Bečvu v Karolince. Lávka má rozpětí 37 metrů. Jsou vytvořeny prostorové modely tří variant konstrukce a pomocné modely. Výsledná varianta byla ...
 • Řešení stability prutových konstrukcí 

  Baxant, Radek
  Předmětem této diplomové práce je posouzení stability štíhlých prutů zejména v ocelových konstrukcích. Před posuzováním prutů v rámových konstrukcích je zjišťován vliv nastavení výpočetního modelu na výsledné hodnoty.Počáteční ...
 • Studie řešení stability dřevěných konstrukcí 

  Hetver, Jan
  V této práci je prezentována tvorba výpočtového modelu skutečného dřevěného krovu na hranici kolapsu. Model byl řešen lineárně a geometricky nelineárně a výsledky byly vyhodnocovány. Cílem práce bylo vystihnout skutečné ...