Now showing items 1-1 of 1

  • Problematika použití R - materiálu do asfaltových směsí 

    Zítka, Patrik
    Diplomová práce se zabývá problematikou použití R-materiálu do asfaltových směsí. V teoretické části jsou rozebrány druhy recyklace netuhých vozovek a způsoby přidávání R-materiálu do asfaltových směsí. Praktická část se ...