Now showing items 1-2 of 2

  • Vliv drsnosti povrchu stěny na součinitel výtoku 

    Jinek, Josef
    Práce pojednává o vlivu drsnosti povrchu stěny dna na součinitel výtoku při volném výtoku u ostrohranného kruhového otvoru ve dně. Ověřuje, uceluje a rozšiřuje znalosti v problematice výtoku otvorem. Součinitel výtoku autor ...
  • Zatopení nízkých pravoúhlých přelivů se širokou korunou 

    Major, Jakub
    Diplomová práce pojednává o zatopení nízkých pravoúhlých přelivů se širokou korunou. Z měření úrovní hladin před a za přelivem při různých průtokových stavech a různých výškách přelivu, byly stanoveny hodnoty součinitele ...