Now showing items 1-1 of 1

  • Intenzivní dům v Brně 

    Račko, Valentín
    Diplomová práca sa zaoberá návrhom polyfunkčného domu. Objekt má za cieľ preskúmať možnosť zahustenia tradičnej blokovej zástavby v historickej štruktúre mesta. Nachádza sa v Brne v mestskej časti Brno- stred. Je vymedzené ...