Now showing items 1-1 of 1

  • Štěrkové pilíře - význam klenbového efektu 

    Vanko, Peter
    Cieľom diplomovej práce je skúmanie vývoja klenbového efektu v závislosti na zmene rôznych parametrov ako sú raster pilierov, výška násypu, materiál násypu a materiál pilierov. V prvej fáze práce budú zhrnuté teoretické ...