Now showing items 1-1 of 1

  • Ocenění výstavby budov v Rusku 

    Zlobina, Daria
    Předmětem této diplomové práce je zjistit výši nákladů na výstavbu v ČR a v Rusku. Náklady na výstavbu vypočtené podle podmínek v ČR a podle podmínek v Rusku. Byly porovnány a byla provedena analýza rozdílů u položek ...