Now showing items 1-1 of 1

  • 3D model vybraného objektu 

    Majerčíková, Radka
    Predmetom diplomovej práce je vytvorenie 3D modelu a technickej správy objektu Letohrádek Mitrovských v Brně. Na úvod sa práca zaoberá históriou, lokalitou a popisom objektu. Väčšia časť práce je zameraná na samotné ...