Now showing items 1-1 of 1

  • Relaxace smykového napětí asfaltových pojiv v DSR 

    Musil, Vladimír
    Práce se zabývá popisem relaxačních vlastností asfaltových pojiv zjišťovaných dynamickým smykovým reometrem (DSR). Pro srovnání byl vybrán silniční asfalt, polymerem modifikovaný asfalt (PmB) a asfalt modifikovaný pryžovým ...