Show simple item record

Autosalon

dc.contributor.advisorMaceková, Věracs
dc.contributor.authorBajer, Radimcs
dc.date.accessioned2019-04-04T01:27:39Z
dc.date.available2019-04-04T01:27:39Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationBAJER, R. Autosalon [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.cs
dc.identifier.other86175cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/37424
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace pro provádění stavby objektu autosalon ve městě Žďár nad Sázavou. Projekt a přílohy jsou převážně zpracovány dle současně platných zákonů, vyhlášek a norem. Navrhovaný objekt se nachází na parcele č. 6167/2. Parcela je součástí katastrálního území města Žďár nad Sázavou. Území, na kterém je objekt navržen je podle územního plánu z roku 2010 vedeno jako zastavitelné území. V blízkosti jsou vedeny všechny potřebné inženýrské sítě. Objekt je funkčně rozdělen na dvě části, které jsou ovšem všechny provozně i stavebně propojeny. První část tvoří výstavní sál o kapacitě 7 vystavovaných modelů vozidel. Dále je tvořena administrativním zázemím pro personál včetně hygienického zázemí pro zaměstnance i návštěvníky. Druhou část tvoří autoservis pro osobní a lehká užitková vozidla se čtyřmi pracovními stání. Stavba je navržena z železobetonového sloupového konstrukčního systému. Půdorysný rozměr autosalonu je 31,06x22,6m. Půdorysný rozměr autoservisu je 30,74x18,84m. Obvodový plášť autosalonu je navržený z keramických tvárnic tl.250mm. Obvodový plášť autoservisu je navržený ze sendvičových panelů. Zastřešení objektu je v celé ploše plochou střechou. Založení objektu je kombinace základových patek a základových pasů. Výstavní sál je z více jak 50% plochy obvodového pláště prosklenou konstrukcí lehkého obvodového pláště. Část autosalonu a autoservis jsou navrženy jako jednopodlažní objekty, zatímco administrativní část je navržena jako dvoupodlažní.cs
dc.description.abstractThis master thesis is focused on elaboration of project documentation for constructing autosalon in Žďár nad Sázavou. Project and appendix are processed by current applicable laws, regulations and standarts. Designed object is situated on plat #6167/2. Both plat sis parts of cadastral area of Žďár nad Sázavou. There are all needed engineering netwoeks nearby. Object is divided on two functional parts, which are operationally and constructionally connected. First part is exhibition and representatice hall, which are capacity of 7 exhibited vehicles. Other partis formed by administrative facilities for staff including sanitary facilities for both staff and visitors. Second part is service for personal and light commercial vehicles with four working stations. Construction is designed reinforced concrete columnar structural system. Plan dimension autosalon is 31,06x22,6m. Plan dimension autoservise is 30,74x18,84m. The cladding autosalon is designed of ceramic tile 250mm. The cladding autoservis is designed of sandwich panel. Roof of building accross the surface is flat roof. Establishment of the object is a combination of footings and foundation belts. Cladding of exhibition hal lis more than 50% glazed. Parts of autosalon and autoservise are designed as sigle storey objects, while administrative part is designed as a two.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVýstavní sálcs
dc.subjectautoserviscs
dc.subjectadministrativní budovacs
dc.subjectjednopodlažní objektcs
dc.subjectplochá střechacs
dc.subjectprosklený lehký obvodový plášťcs
dc.subjectželezobetonový skeletcs
dc.subjectpředsazený obvodový plášťcs
dc.subjectkeramické zdivocs
dc.subjectzákladové patkycs
dc.subjectzákladové prahy a pásycs
dc.subjectExhibition hallen
dc.subjectautoserviseen
dc.subjectadministrative buildingen
dc.subjectsingle storey objecten
dc.subjectflat roof glazed claddingen
dc.subjectreinforced concrete frameen
dc.subjectshiplap claddingen
dc.subjectceramic tileen
dc.subjectestablishment footings and foundation beltsen
dc.titleAutosaloncs
dc.title.alternativeAutosalonen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-02-03cs
dcterms.modified2015-03-06-08:56:33cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid86175en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:49:03en
sync.item.modts2019.05.18 17:00:04en
dc.contributor.refereeManová, Ludmilacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record