Show simple item record

Junction Rosice - east

dc.contributor.advisorHolcner, Petrcs
dc.contributor.authorPoulík, Zdeněkcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:51:03Z
dc.date.available2019-05-17T06:51:03Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationPOULÍK, Z. Křižovatka Rosice - východ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.cs
dc.identifier.other86625cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/37780
dc.description.abstractV budoucnu by mělo dojít k výstavbě obchvatů sídelních útvarů Rosic a Tetčic. Vybudované obchvaty by měly být, dle územního plánu, napojeny na silnici I/23 v místě stávající stykové křižovatky této silnice a silnice II/394, ležící východně od města Rosice. Toto napojení si vyžádá změnu stávajícího řešení křižovatky. Diplomová práce se zabývá výběrem vhodného druhu křižovatky a její hlavní náplní je studie navržené mimoúrovňové křižovatky.cs
dc.description.abstractIn the future, there should be a construction of bypasses for the residential areas of Rosice and Tetčice. The bypasses should be, according to the area planning, connected to road I/23 in the place of the existing T-junction of this road and road II/394, located to the east of the city Rosice. This connection will require the changing of the exisisting junction solutions. The thesis deals with the choice of the appropriate type of junctions and mainly contains the study of this designed interchange junction.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMimoúrovňová křižovatkacs
dc.subjectobchvatcs
dc.subjectRosicecs
dc.subjectTetčicecs
dc.subjectstyková křižovatkacs
dc.subjectspirálová okružní křižovatkacs
dc.subjectInterchange junctionen
dc.subjectbypassen
dc.subjectRosiceen
dc.subjectTetčiceen
dc.subjectT – junctionen
dc.subjectspiral roundabouten
dc.titleKřižovatka Rosice - východcs
dc.title.alternativeJunction Rosice - easten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-02-02cs
dcterms.modified2015-03-06-14:43:46cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid86625en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 09:24:44en
sync.item.modts2020.04.01 01:36:40en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeSmítal, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record