Show simple item record

Survey and evaluation of building constructions

dc.contributor.advisorHeřmánková, Věracs
dc.contributor.authorBalas, Ondřejcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:51:04Z
dc.date.available2019-05-17T06:51:04Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationBALAS, O. Průzkum a hodnocení stavu stavební konstrukce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.cs
dc.identifier.other86177cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/37808
dc.description.abstractTato práce je zaměřena na popis a zhodnocení stavu stávajících železobetonových a prefabrikovaných převislých konstrukcí. V první části je popsáno řešení převislých konstrukcí, následuje popis vybraných diagnostických metod pro stanovení vlastností betonu v konstrukci a pro zjišťování stupně a míry vyztužení betonu. Hlavním cílem práce je zjištění stavu převislých konstrukcí na konkrétním případě a statické posouzení kritických míst nosné konstrukce za účelem plánované revitalizace objektu.cs
dc.description.abstractThis thesis is focused on the description and evaluation of the status of existing reinforced concrete and of the prefabricated overhanging structures. The first part describes the solution overhanging structures, followed by a description of selected diagnostic methods for determining the properties of concrete in the structure and to determine the degree and extent concrete reinforcement. The main objective is to determine the status of overhanging structures on the case static analysis and critical points of the support structure for the purpose of the planned revitalization of the object.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDiagnostické metodycs
dc.subjectželezobetonové konstrukcecs
dc.subjectpřevislé konstrukcecs
dc.subjectvlastnosti betonucs
dc.subjectelektromagnetické indikátorycs
dc.subjectgeoradarcs
dc.subjectstatický posudek.cs
dc.subjectDiagnostic methodsen
dc.subjectconcrete structuresen
dc.subjectoverhanging structuresen
dc.subjectconcrete propertiesen
dc.subjectelectromagnetic indicatorsen
dc.subjectGPRen
dc.subjectstatic assessment.en
dc.titlePrůzkum a hodnocení stavu stavební konstrukcecs
dc.title.alternativeSurvey and evaluation of building constructionsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-02-02cs
dcterms.modified2015-03-06-08:56:38cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavebního zkušebnictvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid86177en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:50:55en
sync.item.modts2019.05.19 05:53:31en
dc.contributor.refereeKomárková, Terezacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record