Show simple item record

Laboratory testing of hydroinsulating injection gel´s efficiency in dependence on state of various building materials

dc.contributor.advisorDrochytka, Rostislavcs
dc.contributor.authorMiková, Lenkacs
dc.date.accessioned2018-10-21T19:54:31Z
dc.date.available2018-10-21T19:54:31Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationMIKOVÁ, L. Laboratorní testování účinnosti hydroizolačních injektážních gelů v závislosti na stavu různých stavebních materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.cs
dc.identifier.other86496cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/37814
dc.description.abstractV dnešní uspěchané době je použitím chemických gelových injektáží pro sanaci vlhkého zdiva poskytnuto mnoho výhod. Pokud se budeme zabývat finanční stránkou tohoto druhu sanace vlhkého zdiva, můžeme tvrdit, že se jedná o metodu minimálně finančně i časově náročnou. Ve srovnání s ostatními sanačními metodami není zapotřebí větších zásahů do konstrukce, které by mohly mít za následek zhoršení statiky stavebního díla a s tím související potřebu speciálních strojních vybavení, čímž se následně zvyšuje jak pracnost, tak i finanční prostředky. Společně s tím tak nastala potřeba snadno aplikovatelných dodatečných clon do zdiva porušeného vzlínající vlhkostí a s touto potřebou je nutný i výzkum zabývající se touto problematikou. Jediným normovým předpisem zabývající se problematikou sanace vlhkého zdiva metodou chemických injektáží je směrnice WTA 4-4-04/D – injektáž zdiva proti kapilární vlhkosti. Z tohoto hlediska je zřejmá nutnost dalšího vývoje této problematiky.cs
dc.description.abstractNowadays the use of chemical gel injection for humid masonry provides many benefits. If we consider the financial aspects of this kind of remediation of humid masonry, we can say that this method is least expensive and time-consuming. In comparison with other remediation methods major interventions into the structure is not required, which could result in deterioration of the structural analysis of the works and the consequent need of special machinery, which subsequently increases spent effort and resources. There is also need for additional screens easily applied to walls breached by rising damp and this need is also required for research in dealing with this issue. Only a standard regulation dealing with remediation of wet masonry using chemical injection is directive WTA 4-4-04 / D – Injection of masonry against capillary moisture. From this point of view there is a clear need for further development in this area.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectHydroizolacecs
dc.subjectinjektážcs
dc.subjectchemická infuzní clonacs
dc.subjectmíra penetracecs
dc.subjectvzlínavostcs
dc.subjectteplota a vlhkost materiálucs
dc.subjectWaterproofingen
dc.subjectinfusionen
dc.subjectchemical injection screenen
dc.subjectpenetration rateen
dc.subjectwickingen
dc.subjecttemperature and humidity of materialen
dc.titleLaboratorní testování účinnosti hydroizolačních injektážních gelů v závislosti na stavu různých stavebních materiálůcs
dc.title.alternativeLaboratory testing of hydroinsulating injection gel´s efficiency in dependence on state of various building materialsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-02-02cs
dcterms.modified2015-03-06-12:48:57cs
thesis.disciplineStavebně materiálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílcůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid86496en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:29:06en
sync.item.modts2020.03.31 16:19:15en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeDohnálek,, Pavelcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record